“Neću da idem iz ove brutalne zemlje” graphics detail. Silkscreen print on T-shirt. 2017